⭐️ Aktualności

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorami Programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., z siedzibą w Krakowie.

Zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców do udziału zbiórce.

Możliwość komentowania ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! została wyłączona

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w P-lu nr 5