Zaproszenie do składania na dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 5

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie

zapytania o cenę  na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedszkole Nr 5 w Lublinie uprzejmie zaprasza do złożenia ofert  na dostawę żywności :

1. mięsa i wędlin

2. pieczywa

3. warzyw i owoców

4. artykułów ogólnospożywczych

5. nabiału

6. mrożonek.

Dostawy będą odbywać się do dwóch budynków Przedszkola nr 5 : przy al. Racławickich 42b oraz przy ul. Spokojnej 13 w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021r. Prosimy o przesłanie ofert pocztą lub osobiście do 16 lutego do godz 10.00 .

Specyfikację można pobrać ze strony lub osobiście w Przedszkolu nr. 5 Al. Racławickie 42b.