Zaproszenie do składania ofert2

Home/Zaproszenie do składania ofert2

Lublin, 20.01.2020 r.

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 przeprowadzanym w trybie zapytania o cenę  na podstawie art. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedszkole Nr5 w Lublinie . uprzejmie zaprasza do złożenia ofert  na dostawę   pieczywa   do Przedszkola Nr 5  prowadzącego wyżywienie dzieci w dwóch budynkach: przy al. Racławickich 42b oraz przy ul. Spokojnej 13 w okresie od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2020r.’ Prosimy o przesyłanie ofert pocztą lub osobiście do 31 stycznia  2020r do godz. 15.00.

Wraz z zaproszeniem przesyłamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.