Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zespół Poradni nr 2 w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 1

Dyrektor dr Piotr Szczukiewicz
Wicedyrektor – Ewa Bartos
Sekretariat czynny: 9.00-13.00

tel. 81 532-63-40

81 532-48-22

poczta@zp2.lublin.eu
www.zp2.lublin.eu

Telefoniczne porady zatrudnionych pracowników