Wizja i misja

Nasze Przedszkole jest miejscem w którym zabawa przeplata się z nauką i stanowi radosne przeżycia dla dzieci i nauczycieli. Osiągamy to stosując aktywizujące metody i odpowiednie dla wieku przedszkolnego formy pracy, dzięki którym staramy się dotrzeć do każdego dziecka, by rozwijać w nim jego własny potencjał na miarę potrzeb i możliwości.
Przygotowując dzieci do życia w zmieniającym się świecie dbamy o:

Rozpoznawanie i rozwój zainteresowań dzieci.
Jak najlepsze przygotowanie do dalszej nauki.
Pełną zaangażowania profesjonalną współpracę z rodziną.
Współpracę z różnymi instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, społecznymi.

Oferujemy:

Funkcjonalne, kolorowe sale wyposażone w zabawki edukacyjne i kąciki pobudzające do myślenia i twórczego działania.
Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Bogaty i ciekawy program zajęć.
Alternatywne metody nauki czytania wprowadzane od 3 – latków:
Zabawy w czytanie wg G. Domana
Nazywanie świata wg I. Majchrzak
Wprowadzanie metody projektowania do pracy z dziećmi.
Wycieczki, imprezy rozrywkowe, sportowe, przeglądy, uroczystości, kontakt ze sztuką.
Spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacje przygotowane przez dzieci i rodziców.
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Opieka pedagoga i psychologa z poradni.
Udział dzieci w konkursach, przeglądach, festiwalach i festynach w środowisku lokalnym.