„Witamy jesień wierszem i piosenką”-wiersze oraz piosenki o tematyce jesiennej. Występy dzieci, pokonywanie własnych słabości. Doskonalenie umiejętności występowania przed publicznością.