Ważna informacja dla Rodziców!!!

Szanowni Rodzice

Uprzejmie proszę o pisemne lub /email na adres poczta@p5.lublin.eu/ deklarowanie Państwa potrzeb dotyczących zapewnienia opieki dzieciom przez Przedszkole w okresie wakacji. Prosimy o podanie również godzin przychodzenia i odbioru dzieci. Pierwszeństwo skorzystania z  opieki będą miały dzieci Rodziców Pracujących.