Certyfikat „Przedszkole promujące zdrowie”

23 października 2019 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z rąk Pani Teresy Misiuk- Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Jesteśmy dumni, że projekt napisany przez Panią Agatę Kokoć- przedszkolnego koordynatora ds.promocji zdrowia został bardzo pozytywnie oceniony przez komisję. Dzięki temu otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w kwocie 5000 zł na zakup pomocy dydaktycznych uwzględnionych w planie realizacji.