Przedszkole Promujące Zdrowie

PORADY DIETETYKA

Szanowni Rodzice,
W ramach działań sieci Szkół Promujących zdrowie istnieje  możliwość skorzystania z pomocy / porady dietetyka dla chętnych rodziców. Miejsce: Poradnia Dietetyczna UP w Lublinie ul. Głęboka, kontakt / zapisy: malgorzata.kostecka@up.lublin.pl (termin: wtorki od 14 do 18). Serdecznie zapraszamy do kontaktów z panią dr Małgorzatą Kostecką.

W roku 2018/2019 nasze Przedszkole ubiega się o

Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

Aby otrzymać Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie należy:

  • minimum dwa lata pracy w wojewódzkiej sieci;
  • zrealizować projekt opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy;
  • przeprowadzadzić autoewaluację działań w zakresie II standardu;
  • prowadzadzić podstronę internetową pn. Przedszkole Promujące Zdrowie, zawierającą: założenia Programu Przedszkole Promujące Zdrowie; aktualne informacje dotyczące prowadzonych działań;
  • dokonać publicznej prezentacji osiągnięć przedszkola i wyników autoewaluacji;
  • złożyć wniosek o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkole Promującego Zdrowie

Przedszkole nr 5 w Lublinie stało się członkiem Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie