Rozkład dnia

 • 6.00-8.00 „Zaczynamy nowy dzień”

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, czynności porządkowe, gospodarcze, praca z małym zespołem, indywidualne wspomaganie, praca z dzieckiem zdolnym

 • 8.00-8.20 „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Zabawy ruchowe (dzieci młodsze i starsze)

 • 8.20-8.30 „Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda- łazienkowa przygoda”

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 • 8.30-9.00 „Idziemy na śniadanie, na pyszne śniadanie”

Kształtowanie nawyków kulturalnych i estetycznych podczas spożywania posiłków.

 • 9.00-10.30 „Odkrywamy świat, poznajemy to, czego nie znamy”

Zajęcia dydaktyczne, zabawy kierowane, zabawy ruchowe i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry dydaktyczne, spacery i wycieczki, zabawy badawcze, eksperymenty, doświadczenia.

 • 10.30-11.30 „Zabawy nadszedł czas”

Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy rozwijające zdolności i predyspozycje dzieci.

 • 11.30-12.00 „Raz, dwa, trzy dzisiaj sprzątasz ty”

Czynności porządkowe i higieniczne- przygotowanie do obiadu.

 • 12.00-12.30 „Każdy przedszkolak wie, kiedy obiad zbliża się”

Kształtowanie nawyków kulturalnych i estetycznych, prowadzenie dyżurów przez dzieci (rozkładanie sztućców, talerzyków, drobne prace porządkowe).

 • 12.30-14.00 „Czas na relaks”- dzieci młodsze (odpoczynek poobiedni na leżaczkach- dzieciom towarzyszy muzyka, bajka i ulubiona przytulanka).
 • 12.30-13.00 „Poczytaj mi bajeczkę”- dzieci starsze (relaks z muzyką, literaturą, wyciszenie, higiena umysłu).
 • 13.00-13.45 „Poznajemy świat”- dzieci starsze (gry i zabawy dydaktyczne, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy stolikowe).

 

 • 13.45-14.00 „Każdy lubi czystym być”

Zabiegi higieniczne i porządkowe, kształtowanie i utrwalanie nawyków związanych z czynnościami samoobsługowymi.

 • 14.00-14.20 „Zdrowa przekąska”- podwieczorek. 

 

 • 14.30-16.00 „Wiele umiem zrobić sam

Stwarzanie sytuacji sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci w różnych jego sferach i obszarach. zabawy twórcze i badawcze, praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy w kącikach zainteresowań, utrwalenie poznanych wiadomości w ciągu dnia, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe. Swobodne rozmowy z dziećmi na temat działań podjętych w danym dniu,. Poznanych umiejętności.

 • 16.00-17.00 „Do widzenia”

Swobodna aktywność dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.