Rekrutacja 2022/2023

 

Szanowni Rodzice Kandydatów do Naszego Przedszkola!

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023  rozpocznie się 7 marca i potrwa do 18 marca 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami:

od  7 marca br.  od godz. 8.00 do 12 marca 2022 r. do godz. 15.00.


2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

8 kwietnia  br. godz. 12.00.


3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia:

od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 15 kwietnia br. do godz. 15.00.


4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

19 kwietnia br. godz. 12.00.


5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.


6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.


7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.


8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 7 marca br. do dnia 18 marca 2022 r.:

  wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

 

WAŻNE ADRESY DLA KANDYDATA:


Regulamin rekrutacji:

Pobierz tutaj

Strona do logowania:

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin

Wzór wniosku:

https://www.p5.lublin.eu/images/PDF/wzr_wniosku_o_przyjcie_dziecka_do_publicznego_przedszkola.pdf

Informacje szczegółowe: