Rekrutacja 2021/2022


Szanowni Rodzice Kandydatów do Naszego Przedszkola!WAŻNE ADRESY DLA KANDYDATA:

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin
Serdecznie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Pana dr Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2021/22. Przesyłamy link do Zarządzenia:

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2021/22 odbędzie się terminach:

01.03.2021 – 12.03.2021r – Czas rekrutacji jest krótki, w związku z tym prosimy o dopilnowanie terminu składania wniosku!

12.03.2021 r. godz.15.00 – po tym czasie dyrektor przedszkola nie będzie mógł dokonać żadnej weryfikacji!

Szczegółowy harmonogram rekrutacji: