Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Rodzice Kandydatów do Naszego Przedszkola!

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024  rozpocznie się 27 lutego i potrwa do 10 marca 2023r.

Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów:

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/grudzien/pz_2022_12_121.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 27 lutego br. do dnia 10 marca br. :

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

  • Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.
  • Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 27 lutego br. do dnia 10 marca br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami. 
  • Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
  • Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej  jako pierwsza.

WITRYNA KANDYDATA

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin

Regulamin rekrutacji:

Pobierz tutaj