Przegląd plastyczny dla Dzieci i Rodziców!

Serdecznie Zapraszamy Dzieci i Rodziców do stworzenia wspólnej pracy plastycznej pt. „Kosz pełen witamin”

1. Cele przeglądu:

– Integracja środowiska rodzinnego;

– Kształtowanie postaw prozdrowotnych;

– Rozwijanie zdolności manualnych;

– Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

2.Regulamin przeglądu:

– Przegląd przeznaczony jest dla chętnych Rodziców i dzieci z naszego Przedszkola;

– Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem (technika dowolna, płaska lub przestrzenna, format dowolny);

– Podpisane prace (Autorzy+grupa) przynosimy do nauczycielek z grup w nieprzekraczalnym terminie do 18.10 (piątek);

– Organizatorem przeglądu jest Przedszkole nr 5.

3.Organizator przewiduje drobne upominki dla uczestników  przeglądu.

4. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w holu naszego Przedszkola.