Prośba dziecka

        Rodzicu !

       Rodzicu pamiętaj, że dziecko :

 • Szanuj mnie, żebym szanował innych

 • Wybaczaj, żebym umiał wybaczać

 • Słuchaj, żebym umiał słuchać

 • Nie bij, żebym nie bił

 • Nie poniżaj, żebym nie poniżał

 • Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać

 • Kochaj mnie, żebym umiał kochać

 • Uczę się życia od ciebie

 • Krytykowane – uczy się potępiać

 • Wyśmiewane – uczy się nieśmiałości

 • Zawstydzane – uczy się poczucia winy

 • Żyjące w nieprzyjaźni – uczy się agresji

 • Zachęcane – uczy się wiary w siebie

 • Rozumiane – uczy się oceniać

 • Żyjące w tolerancji – uczy się cierpliwości

 • Żyjące w bezpieczeństwie – uczy się ufać

 • Traktowane takim, jakim jest – uczy się akceptacji

 • Otoczone przyjaźnią – uczy się szukać w świecie przyjaźni