Projekty i działania w środowisku lokalnym

Nasze Przedszkole wzięło udział w  akcji „Kartka dla Obrońców Granic”

Akcja PSIAK