Projekt proekologiczny „RozkręćMy Dobro dla Matki Ziemi”

Projekt został zrealizowany w ramach konkursu: “30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”.