Podziękowanie

Rada Pedagogiczna składa serdeczne podziękowanie dla Rodziców, którzy wykazali zrozumienie i wsparli nas w okresie strajku o godność zawodu nauczyciela i przyszłość edukacji.