Podstawa programowa

Home/Podstawa programowa

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf