Pierwsza pomoc – spotkanie z ratownikiem medycznym.

W dniu 22.04.2021 roku  dzieci z grupy V w ramach projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wzięły udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Podczas spotkania miały okazję poznać zawód ratownika, a także mogły, przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomie. Dzieci z zaangażowaniem brały udział, w zajęciach.
 
 
Dziękujemy  Fundacji Primum Auxilium za warsztaty.