Opłaty

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin opłata za czesne naliczana jest za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej (ponad 5 godzin dziennie) w wysokości 1,00 zł.
Informujemy, że od 21 września 2021r. stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 5 wynosi 7 zł.
Opłaty za przedszkole są dokonywane ,, z dołu „  tzn. za rzeczywistą obecność dziecka w przedszkolu w danym miesiącu,  wpłacamy na indywidualne konto dziecka.
(np. za wrzesień do 10 października, za październik do 10 listopada itd.)
W tytule przelewu wpisujemy :
Imię i nazwisko dziecka
Nazwę placówki – Przedszkole nr 5
Lista opłat podzielona jest według: rok urodzenia dziecka, 8 ostatnich cyfr numeru konta bankowego dziecka, według tych kryteriów odnajdujemy kwotę do zapłaty w kolumnie saldo( kwota ze znakiem minus  oznacza nadpłatę).