Kadra Pedagogiczna

Wiemy, że kluczem do stworzenia miejsca przyjaznego i pełnego ciepła jest zespół wyjątkowych ludzi, dla którego przebywanie z Dziećmi oraz współtworzenie z ich Rodzicami dziecięcego świata – to pasja. Takim zespołem jesteśmy: wykształconym, kreatywnym, oddanym swojej pracy. Posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi, dostrzegamy i rozumiemy ich potrzeby, uwzględniamy ich indywidualne zainteresowania, zapewniając czas i uwagę każdemu z osobna

Każdy z nas nadal doskonali swój warsztat nauczycielski, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w pracy z dziećmi, stymulować wszystkie sfery ich osobowości i dbać o harmonijny rozwój. W swojej pracy wykorzystujemy najnowsze koncepcje, metody i techniki, które gwarantują nauczanie na najwyższym poziomie.

Zadania, które stawiamy dzieciom, są dostosowane do ich wieku, indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań. Większość wiedzy otrzymują w formie zabawy, w którą są bardzo zaangażowane, dlatego też chętnie w niej uczestniczą. Wszystko to odbywa się w atmosferze akceptacji i zrozumienia dla ich twórczych działań.

 KADRA PEDAGOGICZNA W  ROKU 2023/2024

Imię i nazwisko

grupa

kontakt

Małgorzata Kirchner

Aleksandra Samojło

Dyrektor:

 Bożena Pietrosińska

Pomoc nauczyciela:

Marta Ciosek

I

mkirchner@p5.lublin.eu

asamojlo@p5.lublin.eu 

tel: 81 466 47 12

  Aneta Gorajska

Kinga Krupińska

Pomoc nauczyciela:

Agnieszka Stawska

II

agorajska@p5.lublin.eu

kkrupinska@p5.lublin.eu

tel: 81 466 47 12

Anna Mazur

 Aleksandra Samojło

III

amazur@p5.lublin.eu 

asamojlo@p5.lublin.eu 

tel: 81 466 47 12

Wioletta Korcz

   Marzena Ziółek

IV

wkorcz@p5.lublin.eu

mziolek@p5.lublin.eu

tel: 81 466 47 12

Patrycja Pękala 

Ilona Kuta

V

ppekala@p5.lublin.eu

ikuta@p5.lublin.eu

tel: 81 466 47 12

Agata Kokoć 

Anna Łuszcz

 

VI

akokoc@p5.lublin.eu

aluszcz@p5.lublin.eu 

tel: 81 466 47 12

Elżbieta Zielińska

Elżbieta Pinkiewicz 

Pomoc nauczyciela:

VII

ezielinska@p5.lublin.eu

tel:81 466 47 12

Marzena Ziółek

Rytmika

mziolek@p5.lublin.eu

Aneta Khalaf-Wójtowicz

J.angielski

 akhalaf@p5.lublin.eu

 Janina Lembryk

Religia

jlembryk@p5.lublin.eu

 Anna Łaska- Czarny

Logopeda

alaska-czarny@p5.lublin.eu 

Anna Krawczyk -Durak

           Kinga Krupińska

 

Psycholog

Pedagog specjalny

akrawczyk-durak@p5.lublin.eu

kkrupinska@p5.lublin.eu