Kadra Pedagogiczna

Home/O nas/Kadra Pedagogiczna

Wiemy, że kluczem do stworzenia miejsca przyjaznego i pełnego ciepła jest zespół wyjątkowych ludzi, dla którego przebywanie z Dziećmi oraz współtworzenie z ich Rodzicami dziecięcego świata – to pasja. Takim zespołem jesteśmy: wykształconym, kreatywnym, oddanym swojej pracy. Posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi, dostrzegamy i rozumiemy ich potrzeby, uwzględniamy ich indywidualne zainteresowania, zapewniając czas i uwagę każdemu z osobna

Każdy z nas nadal doskonali swój warsztat nauczycielski, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w pracy z dziećmi, stymulować wszystkie sfery ich osobowości i dbać o harmonijny rozwój. W swojej pracy wykorzystujemy najnowsze koncepcje, metody i techniki, które gwarantują nauczanie na najwyższym poziomie.

Zadania, które stawiamy dzieciom, są dostosowane do ich wieku, indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań. Większość wiedzy otrzymują w formie zabawy, w którą są bardzo zaangażowane, dlatego też chętnie w niej uczestniczą. Wszystko to odbywa się w atmosferze akceptacji i zrozumienia dla ich twórczych działań.

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Grupa

Imię i nazwisko

nauczycieli

Dzień tygodnia

Godziny konsultacji

I

Anna Mazur

II

Elżbieta Zielińska
Małgorzata Kuźniarska

III

Elżbieta Pinkiewicz
Monika Ficek

IV

Ilona Kuta
Barbara Zaborowska

V

Agata Kokoć
Aneta Gorajska

VI

Dominika Mróz
 Małgorzata Kirchner

VII

Sylwia Palusińska