Materiały logopedyczne

Temat: Deszczowe zabawy z rytmem

Cele:

 • rozwijanie słuchu fonemowego;
 • utrwalanie właściwego toru oddechowego;
 • usprawnianie motoryki artykulacyjnej;
 • rozwijanie słownictwa;

Metody:

 • oglądowa;
 • słowna;
 • czynna;

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa;

Pomoce:

 • rysunek z różnymi rytmami deszczowych kropli;
 • kropelki z kartonu, w ilości odpowiadającej liczbie dzieci;
 • bębenek;

Przebieg zajęć:

 1. Zabawa słuchowa: Rytm imion.

Nauczyciel wita się z dziećmi, wyklaskując z nimi sylabowy rytm ich imion.

 • Gimnastyka narządów mowy: Kropelki deszczu

Dzieci usprawniają narządy mowy poprzez malowanie kropelek deszczu czubkiem języka na podniebieniu górnym przy otwartych ustach.

 • Rozmowa na podstawie wiersza: Wiatr Danuty Gellnerowej

Nauczyciel czyta dzieciom wierszyk. Następnie zachęca je do poszukiwania różnych określeń wyrażenia pada deszcz (leje, kapie, mży, siąpi, kropi).

Tam za lasem,

Tam za górką

wiatr dokuczał małym chmurkom.

Aż się chmurki

rozpłakały

i deszcz padał

przez dzień cały.

 • Zabawa słuchowo – ruchowa: „Burza”.

Prowadzący siada z dziećmi tworząc koło i umawia się z nimi, że będą ilustrować dźwięki deszczu ciałem. Uczestnicy powtarzają kolejno ruchy demonstrowane przez kierującego zabawą, np. lekki deszcz – pocieranie dłońmi o siebie; silniejszy deszcz – klepanie dłońmi o uda; burza – tupanie wysuniętymi stopami o podłogę. Na dany sygnał dzieci włączają się kolejno do zabawy, powtarzając zadany gest. Wyłączają się w tej samej kolejności na ponowny sygnał, tak by dźwięki wzmagały się i cichły stopniowo.

 • Zabawa słuchowa: Deszczowe chmury.

Osoba prowadząca zabawę przedstawia dzieciom tablice z różnymi układami rytmicznymi deszczowych kropli. Nawiązuje do ustalonych wcześniej określeń: deszcz kapie, pada, leje. Proponuje dzieciom wyklaskanie lub wystukanie na bębenku kolejnych rytmów z tablic podając wzorzec słuchowy.

 • Zabawa słuchowo – ruchowa: Spacer w deszczu.

Nauczyciel rozkłada deszczowe kropelki wykonane z kartonu. Umawia się z dziećmi, że gdy usłyszą szum deszczu (odtwarzany z nagrania lub naśladowany przez niego z zasłoniętymi dłonią ustami) zatrzymuja się i stają na jednej nodze,z rąk tworząc parasol. Gdy dźwięk ucichnie, zdmuchują z dłoni „kropelkę deszczu” podniesioną z  podłogi, wykonując wdech nosem i wydech ustami. Zadanie należy powtórzyć trzy razy.

Temat: Rodziny słów

Cele:

 • rozwijanie świadomości fonologicznej;
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego;
 • wdrażanie do prawidłowej artykulacji poprzez zwracanie uwagi na wyrazistość pracy narządów mowy;
 • wzbogacanie słownika dziecka;

Metody:

 • oglądowa;
 • słowna;
 • czynna;

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • zbiorowa;

Pomoce:

 • kropelki z kartonu, w ilości odpowiadającej liczbie dzieci;
 • obrazki ilustrujące tworzone rodziny słów;
 • wiatraczek;

Przebieg zajęć:

 1. Rozmowa na temat rodziny.

Prowadzący wita dzieci i zachęca je, by opowiedziały o swojej rodzinie. Zadaje pytania mające ułatwić dzieciom zadanie: Co to jest rodzina?, Kto do niej należy?, Czy członkowie rodziny sa do siebie podobni?

 • Omówienie: Rodzina słów.

Nauczyciel mówi o podobieństwach w brzmieniu grup słów bliskoznacznych, podkreślając różnice w ich znaczeniu. Informuje o tym, że grupy te tworzą rodziny. Przedstawia pierwszą rodzinę: świeca-świeci-świecznik. Wspólnie z dziećmi wyszukuje rdzeń i wyjaśnia różnice znaczeniowe poszczególnych słów. Następnie przedstawia kolejną rodzinę: śnieg-śnieżynka-śnieżyca. Ponownie wskazuje wspólną część słów i różnice w ich znaczeniu.

 • Zabawa oddechowa:Wiatraczek

Dzieci ustawiają się gęsiego przed wiatraczkiem. Następnie kolejno dmuchają na wiatraczek, wykonując wdech nosem i silnie wydychając powietrze ustami. Zadanie należy powtórzyć, zmieniając sposób wydychania powietrza. Powinien on być delikatny i długi.

 • Zabawa słuchowo – artykulacyjne: Tworzymy rodziny słów.

Dzieci siadają, tworząc koło. Prowadzący proponuje uczestnikom wspólne tworzenie rodziny słów. Rozkłada obrazki. Pokazuje jeden z nich, wymawia jego nazwę i prosi o podanie innych bliskoznacznych słów należących do tej rodziny. Jeśli znajdują się one na przygotowanych obrazkach, układa je, kompletując całość. W zabawie wykorzystać można następujące rodziny: góra, góral, góralka, ręka, rękaw, rękawice, kura, kurczak, kurnik, ryba, rybak, rybitwa, król, królowa, królestwo. Rdzeń słów i różnice w ich znaczeniu należy wskazywać wspólnie z dziećmi.

 • Zabawa słuchowo – ruchowa: Spacer w deszczu.

Nauczyciel rozkłada deszczowe kropelki wykonane z kartonu. Umawia się z dziećmi, że gdy usłyszą szum deszczu (odtwarzany z nagrania lub naśladowany przez niego z zasłoniętymi dłonią ustami) zatrzymuja się i stają na jednej nodze,z rąk tworząc parasol. Gdy dźwięk ucichnie, zdmuchują z dłoni „kropelkę deszczu” podniesioną z podłogi. Osoba kierująca zabawą przypomina dzieciom o prawidłowym torze oddechowym.  Zadanie należy powtórzyć trzy razy.