Materiały logopedyczne

Temat: Zabawy na łące.

Cele:

 • usprawnianie funkcji językowej w zakresie budowy zdania;
 • wprowadzenie pojęcia zdanie;
 • rozwijanie mowy opowieściowej;
 • utrwalanie prawidłowego sposobu połykania i właściwego toru oddechowego;

Metody:

 • oglądowa;
 • słowna;
 • czynna;

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa;

Pomoce:

 • kolorowe kwiaty (żółte, czerwone, pomarańczowe, różowe);
 • obrazki ze zwierzętami: żabą, świerszczem, bocianem, pszczołą;
 • nagranie z muzyką relaksacyjną, magnetofon;

Przebieg zajęć:

1. Rozmowa na temat łąki.

Nauczyciel zadaje dzieciom pytania na temat łąki. Zwraca uwagę na to, aby odpowiadały całymi zdaniami. Mówi, że zdanie wypowiedziane składa się ze słów, a zapisane z wyrazów. Jeśli wypowiedź dziecka nie jest pełnym zdaniem, uzupełnia ją i powtarza.

2. Zabawa relaksacyjna: Zapach kwiatów

Każde dziecko losuje po jednym kwiatku, kładzie go na otwartej dłoni i zdmuchuje. Następnie nauczyciel prosi dzieci, aby położyły się/ usiadły obok kwiatka. Przy spokojnej, relaksującej muzyce opowiada o słonecznej łące pachnącej kwiatami. W tym czasie uczestnicy zabawy swobodnie oddychają, wdychają „zapach kwiatów”. Po chwili biorą kwiatek, wąchają go, wdychając powietrze nosem, wydychając ustami. Dmuchają na jego płatki, naśladując lekki wietrzyk. Następnie kładą kwiat na brzuchu (jeśli przyjęli pozycję leżącą). Podczas oddychania wykonują energiczne ruchy mięśniami brzucha.

3.Zagadki ortofoniczne: Zwierzęta na łące

Nauczyciel zwraca uwagę na to, że papierowe kwiatki mają określone barwy (dzieci  podają nazwy kolorów). Następnie pokazuje: pszczołę (x2), żabę (x2), bociana (x2), świerszcza (x2) – dzieci nazywają obrazki. Prosi, aby dzieci które mają czerwone kwiatki wybrały bociana, pomarańczowe kwiatki – pszczołę, te, które mają różowe kwiatki – chrząszcza, a te, z żółtymi kwiatkami – świerszcza. Następnie poszczególne grupy (dzieci nadal stoją w oddaleniu) naśladują odgłosy i sposób poruszania się ptaka/owada.

4. Zabawa słuchowo – artykulacyjna: Zdania

Dzieci próbują powiedzieć z pomocą nauczyciela jedno krótkie zdanie nt. swojego zwierzątka. Następnie razem z dziećmi liczymy, ile wyrazów jest w zdaniu.

5.Zabawa słuchowa – ruchowa: Pszczółki

Nauczyciel rozkłada na podłodze papierowe kwiaty. Poleca, aby dzieci naśladując pszczoły poruszały się w rytm odtwarzanej z magnetofonu muzyki. Umawia się z uczestnikami zabawy, że kiedy muzyka ucichnie, każdy z nich stanie i wykona trzy oddechy nosem oraz jedno prawidłowe połknięcie śliny z językiem uniesionym na podniebienie. Zadanie powtarzamy trzy razy.

Temat: Wiosna

Cele:

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 • zwrócenie na prawidłową wymowę głosek trzech szeregów: ciszącego, syczącego, szumiącego;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego;

Metody:

 • oglądowa;
 • słowna;
 • czynna;

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa;

Pomoce:

 • papierowe trawki dla każdego dziecka;
 • tablice przedstawiające: szafę, kosz, zagrodę;
 • obrazki przedstawiające:cebulę, fasolę, spodnie, sukienkę, kozę, groszek, mysz, szalik, czapkę, ziemniaki, osła, świnkę;
 • bębenek;
 • nagranie ze spokojna, relaksacyjną muzyką, magnetofon;

Przebieg zajęć:

1. Gimnastyka narządów mowy: Wiosna

Za oknem słychać było śpiew ptaków (dzieci naśladują głosy ptaków). Języczek w piękny, słoneczny dzień wybrał się do lasu. Jechał na koniu („kląskają” uderzając szerokim językiem o podniebienie). Na łące zobaczył bociany (wymawiają: kle, kle). Zatrzymał się na leśnej polanie (uczestnicy wymawiają prrr). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizują wargi ruchem okrężnym). Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr (wykonują krótki wdech nosem, chwilę zatrzymują powietrze – bezdech – i długo wydychają ustami). Było ciepło i przyjemnie (uśmiechają się, rozchylając wargi). Na skraju polany zakwitły wiosenne kwiaty  zawilce i sasanki. Pachaniało wiosną (dzieci oddychają głęboko, wdychając powietrze nosem, wydychając ustami). Języczek pochylił się i powąchał kwiaty (wdychają powietrze nosem) i kichnął (kichają wymawiając apsik). W tym momencie zuważył przeciskającego się przez zarośla zaspanego jeża (ziewają; potem przeciskają język między złączonymi zębami). Zrobiło się późno. Języczek wsiadł na konia i pogalopował do domu (kląskają, uderzając szerokim językiem o podniebienie).

2. Zabawa słuchowo – ruchowa: Wiosna czy zima

Nauczyciel rozdaje papierowe trawki. Mówi zdania. Wcześniej umawia się z dziećmi, że kiedy usłyszą informacje związane z wiosną, podnoszą do góry trawkę.

W ogrodzie zakwitły przebiśniegi i krokusy.

Nad stawem stoja bociany.

Dzieci zjeżdżają z górki na sankach.

Mocno świeci słońce, dni są coraz dłuższe.

Wieje mroźny wiatr i sypie śnieg.

Na drzewach są zielone liście.

3.Zagadki oddechowa: Wiosenny wiatr

Dzieci delikatnie dmuchają na papierowe trawki długim strumieniem powietrza. Naśladują wiosenny wiatr. Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowy tor oddechowy (wdech nosem, wydech ustami).

4. Zabawa ortofoniczna: Wiosenne porządki

Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy (dzieci nadal stoją w oddaleniu). Umawia się z nimi, że grupa pierwsza naśladuje ruchy i dźwięki związane z zamiataniem szczotką, wymawiając szuszuszu…, druga – związane z odkurzaniem, wymawiając żżżż…. Grupy na zmianę bawią się w sprzątanie, reagując na słowa: odkurzacz, szczotka lub dźwięki szuszuszu, żżżż wymawiane przez nauczyciela.

5.Zabawa słuchowa – artykulacyjna: Porządkowanie zbioru

Nauczyciel układa obrazki i tablice przedstawiające: szafę, kosz, zagrodę. Każde dziecko kolejno wybiera jeden obrazek, podaje jego nazwę, zwracając szczególną uwagę na prawidłową wymowę głosek szeregu ciszącego (ś,ź,ć,dź), syczącego (s,z,c,dz), szumiącego (sz,ż,cz,dż). Następnie decyduje o przyporządkowaniu go do odpowiedniej tablicy. Po wykonaniu zadania nauczyciel wspólnie z dziećmi ustala nazwy utworzonych zbiorów (ubrania, warzywa, zwierzęta).

6. Zabawa ruchowa: Wiosenny spacer

Nauczyciel zaprasza dzieci na wiosenny spacer. Prosi je, aby przez chwilę swobodnie chodziły. Następnie poleca, aby poruszały się zgodnie ze zmieniającym się rytmem wystukiwanym na bębenku. Na koniec proponuje, aby wybrane dziecko pokazało oryginalny sposób chodzenia (kroki), a pozostałe naśladowały je.

7. Zabawa artykulacyjna: Wiosenne wierszyki

Nauczyciel prosi dzieci o dokończenie krótkich wierszyków:

Lata osa koło…(nosa).

Radują się dzieci, gdy słonko mocno…(świeci).

Za chwilę zakwitną żółte…(żonkile).

Drzew koronę zdobią liście…(zielone).

Piękna i radosna przyszła do nas…(wiosna).

8. Zabawa ruchowa: Robimy porządki

Wybrane dziecko ilustruje przy pomocy ruchów i gestów jedną z czynności:

 • mycie okien;
 • sprzątanie odkurzaczem;
 • wycieranie kurzu;
 • sprzątnie szczotką;
 • wyrzucanie śmieci;
 • trzepanie dywanów.

Zadaniem pozostałych dzieci jest nazwanie przedstawionej czynności.