Materiały katechetyczne

Dziękujemy Jezusowi za to, że nas kocha- nabożeństwo czerwcowe.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pobłogosław Jezu drogi,

    Tym, co Serce Twe kochają!

           Niechaj skarb, ten cenny, drogi

   Na wiek wieków posiadają.

 …Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne-zmiłuj się nad nami.

…Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze-zmiłuj się nad nami.

…Serce Jezusa, życie i Zmartwychwstanie nasze-zmiłuj się nad nami.

Oto niektóre tytuły Serca Pana Jezusa-wezwania z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jezus zaprasza nas do tej modlitwy.

Życzenia dla Dzieci :

     Niech Ci zdrowie zawsze sprzyja,

Niech Cię kocha Jezus i Maryja