Materiały katechetyczne

               Najdroższy Ojcze Święty. Jestem najmniejszą Twoją Owieczką  –

                  Przedszkolne Dziecko. Niosę Ci serce i bukiet kwiatów,

                                     bo Tyś jest  taki dobry jak Tatuś.

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci                             

Witam na naszym kolejnym spotkaniu.

Rozpoczniemy je tak, jak rozpoczyna się każda Msza Święta,

czyli znakiem krzyża.

Papież służy Bogu i ludziom

Jest taki szczególny kapłan, którego wybierają inni kapłani, aby przewodniczył całemu Kościołowi i prowadził wszystkich do Boga.

Dla odróżnienia od innych księży nie nosi on czarnej sutanny, tylko białą. Nazywamy go papieżem.

Kto to jest Papież

Papieżem może zostać tylko taki kapłan, który jest szczególnie mądry i dobry dla innych ludzi.

Nazywamy go również Ojcem Świętym, bo napełniony przez Boga świętością, troszczy się o wszystkich jak prawdziwy ojciec. Dlatego jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że mamy papieża i modlimy się za niego, aby jak najlepiej mógł służyć ludziom.

 Obecnie papieżem jest Franciszek. Papież mieszka w państwie , które nazywa się Watykan. Stamtąd naucza ludzi z całego świata i modli się za nich.

  Papieżem był również Św. Jan Paweł II. Pochodził

 z naszego kraju, z Polski i przez długi czas służył wszystkim ludziom, przybliżając im Boga. Aby być blisko nich, podróżował po całym świecie, troszcząc się zwłaszcza o tych, którzy byli najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący. Ponieważ był taki dobry i bardzo  kochał Boga, został świętym i teraz jest z Bogiem w niebie.

Czym zajmuje się papież

Bycie papieżem jest bardzo trudne. Ma on wiele obowiązków, ponieważ chce, aby jak najwięcej ludzi poznało i pokochało Boga. Świat  jest bardzo duży, więc aby wszyscy mogli usłyszeć papieża, 

musi on korzystać z wielu rzeczy, które mu w tym pomagają.

 Ojciec Święty musi wiele pracować, aby przybliżyć  Boga ludziom na całym  świecie.

Możemy w tym pomóc  modląc się,  by Papież miał dużo zdrowia i sił do głoszenia Boga.

      Szanowni Rodzice i Drogie Dzieci .

Obchodzimy 100 lecie urodzin naszego Ojca Świętego Jana Pawła II.

 Zapraszam do wykonania wyjątkowej, urodzinowej kartki – laurki dla Jana Pawła II.   Pracę można wykonać samodzielnie lub zaprosić do pracy całą rodzinę.

Wykonane prace przechowajcie w domu. Po powrocie do przedszkola założymy galerię na temat papieża Jana Pawła II.