Materiały katechetyczne

                           Drogie Dzieci,

                            Cieszymy się, że Pan Jezus  Zmartwychwstał !!!

       Dzisiaj będziemy mówić o  radosnym wydarzeniu,  ale najpierw pomodlimy się, powtarzając jedno słowo, które oznacza ,, wychwalajmy  radośnie Boga”.To słowo  ,,Alleluja”. Powtórzmy je jako modlitwę trzy razy:

                                Alleluja, alleluja, alleluja.

To wielka radość, że  Pan Jezus zmartwychwstał. Dlatego w święto Wielkanocne śpiewamy wesołe Alleluja i wesoło biją dzwony.

   Bardzo cieszymy się, że Pan Jezus nie został na zawsze w grobie, tylko zmartwychwstał i żyje. Jezus potrafi dokonywać wielkich rzeczy, nawet takich, które wydają nam się niemożliwe. Gdy mamy jakiś problem, kłopot, który trudno rozwiązać, wtedy możemy o nim opowiedzieć Panu Jezusowi, a On jakoś temu zaradzi, bo ma moc Bożą, dzięki której może dokonywać wszystkiego, nawet niemożliwych rzeczy.

Co to znaczy ,,zmartwychwstać’’? 

To znaczy ożyć na nowo. Pan Jezus o własnych siłach wyszedł z grobu.

Zmartwychwstał i żyje !

               Drogie Dzieci –

  zapamiętajcie  rymowankę .

                   Oddajemy chwałę Bogu-

                Jezus żyje, powstał  z grobu.

  Zaśpiewajmy radośnie piosenki :  ,,Bóg kocha mnie” ,

                                                       ,, Tak Bóg umiłował świat”.

 Niech piękny śpiew będzie naszym podziękowaniem za to, że przez swoje     Zmartwychwstanie Pan  Jezus otworzył nam drogę do nieba.

         Zagadka -niespodzianka

Choć jesteśmy mali,

i lat niewiele mamy,

to naszym Rodzicom

chętnie ………..       

      Naszym  Miłym Dzieciom i  Drogim Rodzicom  życzę  zdrowia , wiary,

nadziei i miłości.   Szczęść Boże .