Konsultacje

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy Państwa do kontaktów mailowych, telefonicznych lub za pomocą dziennika elektronicznego w celu uzyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka w Przedszkolu lub zgłoszenia swoich wniosków, propozycji dotyczących pracy naszej placówki.