HARMONOGRAM REKRUTACJI

Szanowni Rodzice Kandydatów do naszego Przedszkola!

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Pana dr Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2020/21. Przesyłamy link do Zarządzenia.

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2020/zarzadzenie-nr-15512020-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia31-stycznia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-postepowaniu-uzupelniajacym-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-oraz-,298,27832,2.html