Działania

Obszar: Zdrowe odżywianie

Nazwa działania Krótki opis Termin Uczestnicy
,,Zielony ogródek – założenie hodowli nowalijek, kiełków i ziół Promowanie zdrowego odżywiania poprzez prowadzenie hodowli szczypioru, rzeżuchy, pietruszki, itp. różnych ziół i kiełków; zabawy badawcze, degustacja, wykorzystanie wyhodowanych roślin do wzbogacania posiłków dzieci, podkreślanie ich walorów smakowych , węchowych i odżywczych Luty- marzec Wszystkie grupy
Realizacja programu ,, Zdrowo jemy- zdrowo rośniemy” Spotkanie z dietetykiem w ramach tego programu Wzbogacanie wiedzy dorosłych związanej ze zdrowym odżywianiem dzieci w wieku przedszkolnym; wymiana doświadczeń w tym zakresie; ujednolicanie oddziaływań przedszkole- dom Luty- marzec Dietetyk, nauczyciele, pracownicy obsługi, kuchni, intendent, rodzice wszystkie dzieci
„ Mamo, tato wolę wodę”- program pod patronatem Żywiec Zdrój oraz Instytutu Matki i Dziecka Podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Wycieczka do MPWiK. Prowadzenie cyklu zajęć w oparciu o scenariusze z Programu „Mamo, Tato, wolę wodę”, eksperymenty i doświadczenia z wodą. Oglądanie prezentacji multimedialnych związanych z wodą. Codzienne picie wody-korzystanie z dystrybutorów wody wyeksponowanych w salach.
Luty- marzec Dzieci starsze 5-6 letnie
Dzień Jabłuszka, Dzień Marchewki, Dzień Herbatki owocowej i ziołowej, Dzień pachnących przypraw, Dzień zdrowej pizzy
Zabawy badawcze, warsztaty kulinarne- wykonanie soków i surówek, naparów i herbatek, zdrowych ciasteczek i pizzy przez dzieci i nauczycieli połączone z degustacją. Poznawanie zdrowych składników do potraw i ciast. Wycieczki do sklepów z owocami i warzywami, zielarskich, herbaciarni, pizzerii, ciastkarni. Cykliczna kontynuacja wg kalendarza Wszystkie dzieci i chętni rodzice
Festiwal Sałatek Zabawy kulinarne dzieci i rodziców- wykonanie różnych sałatek propagujących zdrową żywność, eksperymentowanie w odkrywaniu nowych smaków i produktów żywieniowych, wspólna degustacja Wg kalendarza Wszystkie dzieci i rodzice, personel przedszkola
Praca metodą projektów: ,, Jabłko” ,, Woda” Zajęcia w przedszkolu i w terenie, kierowana i samodzielna działalność dzieci zgłębiająca opracowywany temat (działalność techniczna, językowa, matematyczna, plastyczna, muzyczna, kulinarna, ekspresja ruchowa) iWg planu pracy i zainteresowań dzieci Dzieci starsze: 5,6- latki i ich rodzice, eksperci
,, Smaczne i zdrowe są warzywa kolorowe”- codzienne spożywanie warzyw i owoców podczas posiłków Umożliwienie dzieciom dokonywania wyboru w jedzeniu ulubionych warzyw, owoców, przełamywanie niechęci do niejedzenia i barier żywieniowych Cały rok Wszystkie dzieci
Mali Mistrzowie Kuchni- cykliczne zajęcia kulinarne Promowanie zdrowego odżywiania. Organizowanie zajęć kulinarnych wg opracowanego programu pt. ,, Kuchcikowo”
Dzieci młodsze: 4-latki Wg planu pracy i zainteresowań dzieci

Obszar: Zdrowe emocje

Nazwa działania Krótki opis Termin Uczestnicy
Tworzenie sytuacji dydaktycznych wspierających dzieci nieśmiałe, nadpobudliwe, agresywne, z trudnościami adaptacyjnymi. Rozpoznawanie i nazywanie emocji, poznawanie przyczyn złości i agresji, uczenie się pokonywania trudności i niepowodzeń, pokonywanie lęku i strachu, dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych, niwelowanie negatywnych napięć, emocji
Cały rok Wszystkie dzieci
Utworzenie kącików emocji i zdrowia: Kącików relaksacyjnych, Kącików ciszy i odpoczynku

Poznawanie zabaw wyciszających, odprężających, niwelujących negatywne emocje, rozpoznawanie i nazywanie emocji, nazywanie uczuć własnych i innych, Rozumienie znaczenia odpoczynku dla organizmu w kontekście zdrowia psychicznego i fizycznego. Cały rok Wszystkie dzieci
Kodeks zachowań Zabawy integracyjne Cykl zabaw adaptacyjnych


Wzmacnianie pozytywnych emocji, niwelowanie niepożądanych postaw, negatywnych zachowań, integracja dzieci.
Cały rok Wszystkie dzieci
Kształtowanie inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych za pomocą drzewa decyzji Drzewo decyzji- metoda nastawiona na kreatywną edukację, pobudzająca aktywność uczestników, umożliwiająca uczestnictwo w sytuacjach bogatych w różne emocje i przeżycia. Metoda pobudza do logicznego myślenia, formułowania sądów, przygotowuje dzieci doradzenia sobie z problemami, uczy samodzielności, poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania, motywuje do dokonywania wyborów, pobudza do działania oraz zapobiega bierności i nieporadności. Cały rok wg potrzeb grupy Wszystkie dzieci
Zawieranie kontraktów z dziećmi Ustalenie sposobu zawierania kontraktów, umów z dziećmi oraz systemu nagród i kar ( np. graficzny, rzeczowy, słowny, ,, Kącik wyciszenia”) Cały rok Wszystkie dzieci
Porady i wsparcie dla rodziców: gazetka dla rodziców, tablica ogłoszeń, zebrania, konsultacje, e-maile, media społecznościowe, rady szkoleniowe Dostarczanie potrzebnych informacji, materiałów, ćwiczeń, zadań do wykonania związanych z określonym problemem, udzielanie praktycznych wskazówek dla rodziców, wymiana doświadczeń, pośredniczenie w kontaktach ze specjalistami z poradni: psychologiem, pedagogiem, logopedą, spotkania z ekspertami Cały rok wg potrzeb Nauczyciele , zainteresowani rodzice, eksperci
Prowadzenie zajęć z cyklu ,, Zdrowe emocje- zdrowy przedszkolak” – prowadzenie zajęć przez nauczycieli w poszczególnych grupach – zajęcia z udziałem psychologa Przez cały rok Wszystkie dzieci, nauczyciele, psycholog
Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy straży miejskiej ,, Auto – Chodzi” – poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy
Wszystkie dzieci straż miejska

Obszar: Ruch i gimnastyka, aktywność fizyczna

Nazwa działania Krótki opis Termin Uczestnicy
Zajęcia sportowe


Promowanie aktywności fizycznej dzieci. Codzienne , systematyczne prowadzenie zabaw i zajęć ruchowych w sali i na powietrzu z wykorzystaniem przyborów i sprzętu terenowego oraz niekonwencjonalnych przyborów: gazet, chust, przytulanek, butelek plastikowych, poduszek, wstążek oraz muzyki rozrywkowej, klasycznej Cały rok Wszystkie dzieci
Zabawy i ćwiczenia z elementami gimnastyki korekcyjnej wg opracowanego programu profilaktyki wad postawy dla dzieci „Od zabawy do prawidłowej postawy”. Niwelowanie złych nawyków dotyczących prawidłowej postawy dzieci, stymulowanie aktywności ruchowej, Rozwijanie i zaspokajanie potrzeby ruchu, Podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu. Cały rok 2-3 razy tygodniowo
Wszystkie dzieci
Turniej ” Chcą być sprawni i bezpieczni nasi mali podopieczni”
Co roku w czerwcu
Zaproszone przedszkola z dzielnicy Wieniawa i Sławinek. Udział ekspertów :Policja, Pogotowie, Żandarmeria, Klub Sportowy BKS, WORD, rodzice
Wykorzystanie okolicznej infrastruktury do aktywności sportowej: teren Sztabu Wojskowego, Ogród Saski Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Sztafeta zdrowia-zabawy z elementami współzawodnictwa, bezpieczne korzystanie ze sprzętu terenowego Marzec- czerwiec Dzieci 5-6-letnie
Zabawy i ćwiczenia aktywnego ruchu, rozwijającego z wykorzystaniem metod twórczych: Rudolfa Labana, Karola Orfa, Weroniki Scherborne Wzmacnianie sprawności organizmu, rozwijanie aktywności ruchowej jako jednego z parytetów dotyczących zdrowia w aspekcie fizycznym Cały rok Wszystkie dzieci
,, Wiosna – radosna”- grupowe pikniki rekreacyjno- sportowe Wzmacnianie pozytywnych więzi i emocji w grupie poprzez wspólne planowanie form rekreacji, odpoczynku , ruchu Kwiecień,maj, czerwiec wg planu pracy grup Wszystkie dzieci, rodzice
,, Rowerem , hulajnogą do przedszkola”- akcja z udziałem rodziców Zachęcanie do podejmowania aktywności ruchowej wspólnej z dzieckiem, zrezygnowanie z wygody na rzecz aktywności ruchowej Wiosna- lato Chętni rodzice i dzieci

Obszar: Bezpieczeństwo

Nazwa działania Krótki opis Termin Uczestnicy
Organizacja cyklicznych spotkań: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe- pierwsza pomoc przedmedyczna
Edukacja z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawanie zagrożeń i trudnych sytuacji, zdobywanie podstawowych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, nabywanie właściwych nawyków i postaw w sytuacji zagrożenia ze świata roślin, zwierząt, ludzi i otoczenia. Cały rok Według planów pracy
Wszystkie dzieci, zaproszone służby
Organizacja turnieju „ Chcą być sprawni i bezpieczni nasi mali podopieczni”- Quiz wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu bezpieczeństwa. Nabywanie umiejętności praktycznych w aspekcie bezpieczeństwa zdrowia fizycznego i psychicznego.

Co roku przełom maj- czerwiec Dzieci 5-6-letnie
Udział w przeglądach, konkursach organizowanych w środowisku lokalnym. Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń z otaczającego świata. Wg harmonogramu Dzieci 5-6-letnie
,, Miasteczko ruchu drogowego”- spotkania ze strażą miejską
wg harmonogramu Wszystkie grupy

Obszar: Profilaktyka

Nazwa działania Krótki opis Termin Uczestnicy
,, Zdrowe ząbki”- codzienne mycie zębów Systematyczne, codzienne mycie zębów, dbanie o higienę jamy ustnej , zapobieganie próchnicy. Cały rok Wszystkie dzieci
Wizyta dentysty w przedszkolu Profilaktyka higieny jamy ustnej – systematyczna współpraca ze stomatologiem, przełamywanie lęku przed zabiegami stomatologicznymi Cały rok Wszystkie dzieci
Spotkanie z ratownikiem medycznym
Przygotowanie dzieci do prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia Cały rok Wszystkie dzieci
Spotkania z lekarzem- rodzic jako ekspert Profilaktyka zdrowotna, zapobieganie chorobom, kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia i leczenia Cały rok Wszystkie grupy
Udział w akcji ,, Akademia Aquafresh Edukacja z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej
Wszystkie grupy

Obszar: Ekologia

Nazwa działania Krótki opis Termin Uczestnicy
Aktywne angażowanie się społeczności przedszkolnej w akcje lokalne i różne instytucje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego, np.: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Posprzątajmy Lublin na wiosnę, Elektro-śmieci, Hura- makulatura, Psiak, itp., segregacja śmieci Zbliżenie dzieci do otaczającego świata, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt oraz doprowadzenie do zrozumienie stanowiska i roli człowieka jako części przyrody. Kształtowanie właściwych postaw proekologicznych mających wpływ na prawidłowe wzrastanie dziecka w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego. Cały rok Wszystkie dzieci
Udział w przeglądach, konkursach organizowanych w środowisku lokalnym.
Edukacja ekologiczna, wzmacnianie pozytywnych postaw w kontakcie ze środowiskiem społeczno- przyrodniczym Wg harmonogramu Dzieci 5-6-letnie
,, Czyste powietrze wokół nas” realizacja projektu Edukacja ekologiczna, poznawanie zagrożeń wynikających z zanieczyszczonego środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych Wg harmonogramu Dzieci 5-6-letnie