DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA

Serdecznie zapraszamy kandydatów na Dzień Otwarty naszego Przedszkola 26 marca (czwartek) o godz. 15.15!

Uprzejmie prosimy o zmienne obuwie dla Rodziców i Dzieci.

ZAPRASZAMY!