Certyfikat

Dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za zaangażowanie i czynny udział w pięknym i bardzo ważnym projekcie „Piękna Nasza Polska Cała”