Archiwum autora: admin

O admin

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w P-lu nr 5

Przedszkole nr 5 w Lublinie wzięło udział w konkursie plastycznym

p.t. : „Święta Wielkanocne”,

organizowanym pod patronatem Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady

im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

 1. Celem konkursu było:
 1. Propagowanie tradycji, symboli i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dziecka.
 3. Doskonalenie sprawności manualnych.
 4. Promowanie dziecięcej twórczości.
 5. Rozwijanie predyspozycji i uzdolnień plastycznych.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

– Dzieci z grupy I, II, III, VI i VII przygotowały po 4 prace,

– Dzieci z grupy IV i V przygotowały po 5 prac.

Zadaniem konkursowym było: przedstawienie tradycji, symboli i zwyczajów w pracach plastycznych wykonanych następującymi technikami:

– rysunek,

– malarstwo,

– wycinanka,

– wydzieranka.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 – 4 letnie i dzieci 5 – 6 letnie.

Ocenie podlegały walory estetyczne i artystyczne pracy oraz samodzielność.

Komisja dokonała oceny prac wyłaniając laureatów 1, 2 i 3 miejsca.

Ogłoszenie wyników oceny komisji nastąpiło w dniu 26.04.2021 r.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział przedstawiciele Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego oraz przewodnicząca Komisji Natalia Rachwał – Ryś.

Podczas uroczystości zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim organizatorom i uczestnikom za udział w konkursie.

Pierwsza pomoc – spotkanie z ratownikiem medycznym.

W dniu 22.04.2021 roku  dzieci z grupy V w ramach projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wzięły udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Podczas spotkania miały okazję poznać zawód ratownika, a także mogły, przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomie. Dzieci z zaangażowaniem brały udział, w zajęciach.
 
 
Dziękujemy  Fundacji Primum Auxilium za warsztaty.

Przedsiębiorcze Dzieciaki

Dnia 26.03.2021r. dzieci z przedszkola uczestniczyły w kolejnych zajęciach. Tym razem miały okazje zaprezentować swoje pasje i talenty. Działania te kształtowały umiejętności autoprezentacji dzieci. Dzieci doskonaliły umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Razem z paniami studentkami miały okazję opracować plan : „Jak stworzyć firmę?”. Przy tym zadaniu kształtowały umiejętności współpracy i współdziałania, rozwijały kreatywność i inicjatywę. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji 🙂

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS „BAJKI Z PIĄTKI”    Dzieci z Przedszkola przy ul. Aleje Racławickie miały okazje uczestniczyć w Międzyprzedszkolnym Konkursie ”Bajki z Piątki” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie. Gratulujemy wyróżnionym dzieciom i życzymy dalszych sukcesów 🙂


Warsztaty FunFloor


        Zajęcia z wykorzystaniem interaktywnej podłogi FunFloor – przedszkolaki z grupy I miały okazję zapoznać się z tą wyjątkową formą edukacji, której głównym atutem jest to, iż jest połączona z aktywnością ruchową. Zabawa z podłogą interaktywną opiera się na połączeniu ruchu, spostrzegawczości wzrokowej oraz słuchowej. Dzieci uczyły się poprzez zabawę – utrwalały kolory zarówno w języku polskim, jak i angielskim, odszukiwały literki, nazywały je. Ćwiczyły spostrzegawczość oraz zwinność podczas zabawy „Złap pingwinka” oraz „Złap piłeczki”. Bardzo ciekawą propozycją była zabawa w odszukiwanie skarbów, wzbudziła w dzieciach wiele pozytywnych emocji. Interaktywna gra w piłkę nożną okazała się ciekawą alternatywą na niepogodę, kiedy to przedszkolaki mogą rozegrać dwuosobowy mecz. Praca z podłogą interaktywną integruje przedszkolaki, uczy współpracy oraz zdrowej rywalizacji.

Konkurs pt. „Święta Wielkanocne”

Przedszkole nr 5 w Lublinie wraz z Radą Rodziców serdecznie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym p.t. : „Święta Wielkanocne”, organizowanym pod patronatem Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.I. Cel konkursu

 1. Propagowanie tradycji, symboli i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

 2. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dziecka.

 3. Doskonalenie sprawności manualnych.

 4. Promowanie dziecięcej twórczości.

 5. Rozwijanie predyspozycji i uzdolnień plastycznych.II. Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

  • Dzieci z grupy I, II, III, VI i VII przygotują po 4 prace,

  • Dzieci z grupy IV i V przygotują po 5 prac

 2. Zadaniem konkursowym będzie: przedstawienie tradycji, symboli i zwyczajów w pracach plastycznych wykonanych następującymi technikami:

  • rysunek,

  • malarstwo,

  • wycinanka,

  • wydzieranka.

 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 – 4 letnie i dzieci 5 – 6 letnie.

 4. Prace dzieci należy przygotować w swojej grupie i przekazać komisji oceniającej do dnia 30.marca 2021 r.

 5. Ocenie podlegać będą walory estetyczne i artystyczne pracy oraz samodzielność

 6. Ogłoszenie wyników oceny komisji nastąpi w dniu 31.marca 2021 r. w przedszkolu.

 7. Wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną w holu głównym przedszkola.

 8. Wszyscy nauczyciele otrzymają podziękowania a autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody.Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zajęciach online z pracownikiem Narodowego Banku Polskiego

 

W dniu dzisiejszym dzieci z grupy V miały okazję uczestniczyć w zajęciach online z pracownikiem Narodowego Banku Polskiego Panią Ewą Waszkiewicz. Dzieci mogły poznać historię i wygląd banknotów o nominale 10 zł i 20zł. Następnie każde z nich miało możliwość pokolorowania banknotu.

Podczas popołudniowych zajęć w grupie V odbyły się również zajęcia z paniami praktykantkami. Dzieci dowiedziały się jak ze zużytych rzeczy można zrobić przydatne zabawki. Rozwinięto u dzieci wyobraźnię i kreatywność. Praca w grupach pozwoliła doświadczyć pracy w małych grupach i współdziałania. Efekty pracy widoczne w poniższej galerii.