Aktualności

Home/Aktualności/
10 03, 2019

Klauzula informacyjna RODO

10/03/2019|Categories: Aktualności|

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu

3 08, 2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 3-LETNICH

03/08/2020|Categories: Aktualności|

Już we wrześniu powitamy Państwa dziecko w przedszkolu. Dla rodziców i dzieci ten czas jest trudnym okresem. Dziecko wkracza w nieznany świat innych dzieci, dorosłych, nowych zasad postępowania według określonych umów. My jako przedszkole postaramy się stworzyć każdemu dziecku jak najlepsze warunki wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne. Otoczymy je serdecznością, fachową opieką, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa, które dla dziecka jest najważniejsze. Czas adaptacji dziecka do przedszkola może potrwać od 2 tygodni do nawet 2 miesięcy, a

12 06, 2020

Materiały katechetyczne

12/06/2020|Categories: Aktualności|

Dziękujemy Jezusowi za to, że nas kocha- nabożeństwo czerwcowe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pobłogosław Jezu drogi,     Tym, co Serce Twe kochają!            Niechaj skarb, ten cenny, drogi    Na wiek wieków posiadają.  …Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne-zmiłuj się nad nami. …Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze-zmiłuj się nad nami. …Serce Jezusa, życie i Zmartwychwstanie nasze-zmiłuj się nad nami. Oto niektóre tytuły Serca Pana Jezusa-wezwania z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jezus zaprasza

12 06, 2020

Materiały logopedyczne

12/06/2020|Categories: Aktualności|

Temat: Deszczowe zabawy z rytmem Cele: rozwijanie słuchu fonemowego;utrwalanie właściwego toru oddechowego;usprawnianie motoryki artykulacyjnej;rozwijanie słownictwa; Metody: oglądowa;słowna;czynna; Formy pracy: indywidualna;grupowa;zbiorowa; Pomoce: rysunek z różnymi rytmami deszczowych kropli;kropelki z kartonu, w ilości odpowiadającej liczbie dzieci;bębenek; Przebieg zajęć: Zabawa słuchowa: Rytm imion. Nauczyciel wita się z dziećmi, wyklaskując z nimi sylabowy rytm ich imion. Gimnastyka narządów mowy: Kropelki deszczu Dzieci usprawniają narządy mowy poprzez malowanie kropelek deszczu czubkiem języka na podniebieniu górnym przy otwartych ustach. Rozmowa na

7 06, 2020

Ważna informacja dla Rodziców!!!

07/06/2020|Categories: Aktualności|

Szanowni Rodzice Uprzejmie proszę o pisemne lub /email na adres poczta@p5.lublin.eu/ deklarowanie Państwa potrzeb dotyczących zapewnienia opieki dzieciom przez Przedszkole w okresie wakacji. Prosimy o podanie również godzin przychodzenia i odbioru dzieci. Pierwszeństwo skorzystania z  opieki będą miały dzieci Rodziców Pracujących.

1 06, 2020

Materiały logopedyczne

01/06/2020|Categories: Aktualności|

Temat: Wąż Cele: zapoznanie się z prawidłową wymową głoski s;usprawnianie motoryki artykulacyjnej;doskonalenie analizy i syntezy głoskowej;kształtowanie prawidłowego toru oddechowego; Metody: oglądowa;słowna;czynna; Formy pracy: indywidualna;grupowa;zbiorowa; Pomoce: papierowe węże zawieszone na nitce, w ilości odpowiadającej liczbie dzieci;papierowe rybki z obrazkami;sznurek;kartonowe pudełka z emblematami określającymi położenie głoski w wyrazie (s: nagłos, s: śródgłos, s: wygłos);tablica ze schematami i symbolem (zaznaczonym czerwonym kolorem), przedstawiająca układ narządów artykulacyjnych, podczas wymawiania głoski: s; Przebieg zajęć: 1. Zagadka Oosoba prowadząca prosi dzieci

19 05, 2020

Materiały logopedyczne

19/05/2020|Categories: Aktualności|

Temat: Zabawy na łące. Cele: usprawnianie funkcji językowej w zakresie budowy zdania;wprowadzenie pojęcia zdanie;rozwijanie mowy opowieściowej;utrwalanie prawidłowego sposobu połykania i właściwego toru oddechowego; Metody: oglądowa;słowna;czynna; Formy pracy: indywidualna;grupowa;zbiorowa; Pomoce: kolorowe kwiaty (żółte, czerwone, pomarańczowe, różowe);obrazki ze zwierzętami: żabą, świerszczem, bocianem, pszczołą;nagranie z muzyką relaksacyjną, magnetofon; Przebieg zajęć: 1. Rozmowa na temat łąki. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania na temat łąki. Zwraca uwagę na to, aby odpowiadały całymi zdaniami. Mówi, że zdanie wypowiedziane składa się ze słów,

19 05, 2020

Materiały katechetyczne

19/05/2020|Categories: Aktualności|

               Najdroższy Ojcze Święty. Jestem najmniejszą Twoją Owieczką  -                   Przedszkolne Dziecko. Niosę Ci serce i bukiet kwiatów,                                      bo Tyś jest  taki dobry jak Tatuś. Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci                              Witam na naszym kolejnym spotkaniu. Rozpoczniemy je tak, jak rozpoczyna się każda Msza Święta, czyli znakiem krzyża. Papież służy Bogu i ludziom Jest taki szczególny kapłan, którego wybierają inni kapłani, aby przewodniczył całemu Kościołowi i prowadził wszystkich do Boga. Dla odróżnienia od innych księży

15 05, 2020

Materiały z języka angielskiego

15/05/2020|Categories: Aktualności|

zadanie - wymień nazwy obrazkowe i zaznacz  wymienione obrazki (What is that? That is a bug, ect). zadanie – find away–połącz zwierzęta i pokoloruj.zadanie-Match,named and colour -nazwać obrazki, połączyć razem i pokolorować. Zakres materiału LANGUAGE & VOCABULARY Cyfry- for example (1-15   cyfry ) Owoce i warzywa – fruit and vegetables( Plum, Peach, Pear, Kiwi, Mango, Watermelon, blueberry, Strawberry) Zwierzęta – animals (Whale, Tiger, Snail, Rooster, koala, Goat, Frog, Elephant, Duck ,Jellyfish,  Squirrel, Raccoon, Owl, Penguin, Bird