Miesięczne archiwum: Maj 2021

Przedszkole nr 5 w Lublinie wzięło udział w konkursie plastycznym

p.t. : „Święta Wielkanocne”,

organizowanym pod patronatem Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady

im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

  1. Celem konkursu było:
  1. Propagowanie tradycji, symboli i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
  2. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dziecka.
  3. Doskonalenie sprawności manualnych.
  4. Promowanie dziecięcej twórczości.
  5. Rozwijanie predyspozycji i uzdolnień plastycznych.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

– Dzieci z grupy I, II, III, VI i VII przygotowały po 4 prace,

– Dzieci z grupy IV i V przygotowały po 5 prac.

Zadaniem konkursowym było: przedstawienie tradycji, symboli i zwyczajów w pracach plastycznych wykonanych następującymi technikami:

– rysunek,

– malarstwo,

– wycinanka,

– wydzieranka.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 – 4 letnie i dzieci 5 – 6 letnie.

Ocenie podlegały walory estetyczne i artystyczne pracy oraz samodzielność.

Komisja dokonała oceny prac wyłaniając laureatów 1, 2 i 3 miejsca.

Ogłoszenie wyników oceny komisji nastąpiło w dniu 26.04.2021 r.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział przedstawiciele Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego oraz przewodnicząca Komisji Natalia Rachwał – Ryś.

Podczas uroczystości zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim organizatorom i uczestnikom za udział w konkursie.

Pierwsza pomoc – spotkanie z ratownikiem medycznym.

W dniu 22.04.2021 roku  dzieci z grupy V w ramach projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wzięły udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Podczas spotkania miały okazję poznać zawód ratownika, a także mogły, przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomie. Dzieci z zaangażowaniem brały udział, w zajęciach.
 
 
Dziękujemy  Fundacji Primum Auxilium za warsztaty.