⭐️ Aktualności

Konkurs pt. „Święta Wielkanocne”

Przedszkole nr 5 w Lublinie wraz z Radą Rodziców serdecznie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym p.t. : „Święta Wielkanocne”, organizowanym pod patronatem Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.I. Cel konkursu

 1. Propagowanie tradycji, symboli i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

 2. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dziecka.

 3. Doskonalenie sprawności manualnych.

 4. Promowanie dziecięcej twórczości.

 5. Rozwijanie predyspozycji i uzdolnień plastycznych.II. Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

  • Dzieci z grupy I, II, III, VI i VII przygotują po 4 prace,

  • Dzieci z grupy IV i V przygotują po 5 prac

 2. Zadaniem konkursowym będzie: przedstawienie tradycji, symboli i zwyczajów w pracach plastycznych wykonanych następującymi technikami:

  • rysunek,

  • malarstwo,

  • wycinanka,

  • wydzieranka.

 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 – 4 letnie i dzieci 5 – 6 letnie.

 4. Prace dzieci należy przygotować w swojej grupie i przekazać komisji oceniającej do dnia 30.marca 2021 r.

 5. Ocenie podlegać będą walory estetyczne i artystyczne pracy oraz samodzielność

 6. Ogłoszenie wyników oceny komisji nastąpi w dniu 31.marca 2021 r. w przedszkolu.

 7. Wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną w holu głównym przedszkola.

 8. Wszyscy nauczyciele otrzymają podziękowania a autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody.Serdecznie zapraszamy do udziału.

Możliwość komentowania Konkurs pt. „Święta Wielkanocne” została wyłączona

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w P-lu nr 5