W zakładce tej będziemy eksponować  udział i osiągnięcia dzieci z naszego Przedszkola w przeglądach, konkursach artystycznych, wiedzy oraz we współzawodnictwie sportowym. Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w przeglądach, konkursach zgodnie z ich zainteresowaniami  i zarysowującymi się uzdolnieniami.

Ta forma działania umożliwia dzieciom doświadczać współzawodnictwa i przyczynia się do poczucia własnej wartości, do rozwoju kompetencji oraz uczy zachowań  prospołecznych takich jak: poczucie sukcesu jednostki, grupy, przeżycie porażki, trudności, zachęcanie wszystkich do wysiłku, wytrwałości oraz do cieszenia się z czyjegoś zwycięstwa.

Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, którzy reprezentują nasze Przedszkole w przeglądach i konkursach z różnych dziedzin.